Договір публічної оферти

25 марта, 2022 2022-03-25 9:31

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа-підприємець Чайка Сергій Володимирович, РНОКПП: 3249607053, (надалі іменується як «Власник»), з одного боку, і будь-яка особа  (фізична, ФОП чи Юридична особа), яка прийняла умови цього Договору з Власником і є одержувачем Послуг та сплачує відсоток за користування Сервісом  Власникові (надалі іменується як «Клієнт»), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали цей Договір Публічної Оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Власника укласти Договір з будь-якою фізичною особою, яка тимчасово або постійно проживає на території України, має повну та нічим не обмежену правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки, чи юридичною особою, яка є резидентом або нерезидентом України, про наступне:

 1. ТЕРМІНИ
 1. Агрегатор — це сервіс з доставки страв, напоїв та продуктів харчування.
 1. Клієнт — фізична особа підприємець та/або юридична особа, що використовує Сервіс GetOrder для Інтеграції Агрегаторів. 
 1. Персональні дані — це інформація, яка дозволяє прямо або опосередковано ідентифікувати Клієнта.
 1. Послуги — означає засоби та матеріали, розроблені та надані GetOrder Клієнту для здійснення Інтеграції.
 1. Інтеграція — це алгоритм дій Клієнта на веб-сторінці Сервісу, що полягає у встановленні Сервісу на сайт Клієнта для підключення Агрегаторів до свого сайту.
 1. Сервіс GetOrder (надалі “Сервіс” або “GetOrder”) — вебпортал, що розміщений за електронними адресами: https://api.getorder.biz/, що дозволяє Клієнту отримати Послуги. 
 1. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 
 1. Публічний Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Клієнт не має права пропонувати Сервісу свої умови укладання Договору.
 1. Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (Акцепту) Клієнтом, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. 
 1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту та діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань. Будь-яка з наступних дій Клієнта вважається Акцептом цього Договору:
  1. Інтеграції Сервісу;
  2. отримання Послуг;
  3. Надання Клієнтом згоди з умовами Договору, шляхом встановлення позначки (маркера) у відповідній формі згоди.
 1. Укладаючи Договір, Клієнт автоматично підтверджує факт ознайомлення та погоджується з повним та безумовним прийняттям його положень та умов.
 1. Місцем укладення цього Договору є місто Київ.
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 1. Сервіс зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Клієнту Послуги, а Клієнт оплатити їх.
 1. Сторони підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
 1. ІНТЕГРАЦІЯ
 1. Для підключення Агрегатору, Клієнт зобов’язаний здійснити Інтеграцію для свого сайту.
 1. Для Інтеграції необхідно:
  1. перейти в розділ сайту Сервісу “Відправити Заявку”;
  2. заповнити обов’язкові поля;
  3. зв’язатися зі своїм обліковим менеджером сервісу агрегаторів доставки продуктів харчування з проханням про Інтеграцію. У відповідь менеджери оформлять необхідні листи на своїх розробників, після чого ви отримуєте токен, необхідний для інтеграції Агрегатора.
 1. Механізм інтеграції Сервісу:
  1. самостійно запросить токени через обліковий запис менеджера вашої компанії;
  2. підключається до API вашої POS системи (Для підключення до вашого POS потрібна додаткова ліцензія, яку можна отримати у свого постачальника програмного забезпечення. Якщо POS Клієнта відсутній у списку, то Клієнт має повідомити про це, і Сервісом здійснить інтеграцію безкоштовно.);
  3. здійснення синхронізації сайту Клієнта із Сервісом.
 1. Сервіс не співпрацює з Агрегатором ані на основі договору, ані на основі будь-яких інших домовленостей. Сервіс не дії від імені Агрегатора в якості агента та/або посередника та не є його представником. Сервіс здійснює взаємодію з Агрегатором від імені Клієнта виключно для Інтеграції Сервісу на сайт Клієнта, але не є представником, агентом чи посередником Клієнта. 
 1. Сервіс не використовує інтелектуальної власності Клієнта та не потребує передачі права на використання інтелектуальної власності Клієнта, включаючи, але не обмежуючись: торгівельною маркою, торгівельною назвою, брендом, дизайном, контентом, текстом, бізнес концепцією тощо.
 1. ПОСЛУГИ
 1. GetOrder надає наступні Послуги Клієнту:
  1. здійснення Інтеграції;
  2. здійснення загальної аналітики для Інтеграції;
  3. зворотній зв’язок та технічна підтримка.
 1. Вартість Інтеграції визначається на основі моделі підписки із щомісячною оплатою.
 1. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
 1. Сервіс не здійснює повернення коштів в наступних випадках:
  1. якщо Клієнт оплатив Послуги за невірними банківськими реквізитами;
  2. якщо відмовляється від оплати Послуг, без вказання причин такої відмови;
  3. у неякісного надання Послуг по причинам які не залежали від Сервісу, включаючи, але не обмежуючись: нероботою та/або помилками в роботі програмного забезпечення, як збоку Клієнта, так і збоку Сервісу; хакерськими атаками; навмисними на ненавмисними діями Клієнта, що зашкодили якісному наданні Послуг; відсутністю електроенергії чи перебої в її постачання; будь-якими діями третіх осіб, що перешкоджають якісному наданні Послуг; форс-мажорними обставинами.
 1. Сервіс здійснює повернення коштів в наступних випадках:
  1. у разі ненаданні оплачених Послуг чи надання оплачених Послуг в неповному обсязі по вині Сервісу;
  2. якщо Клієнт отримав Послуги, що не відповідають замовленню.
 1. Сервіс здійснює повернення коштів протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання запиту від Клієнта у письмовій формі.
 1. Клієнт надає Сервісу запит на повернення коштів у письмовій формі з вказанням причини повернення коштів. Запит має містити наступну інформацію: повне ім’я, паспортні дані, назву компанії, назва  Послуги та причини відмови від Послуги та повернення грошових коштів.
 1. Сервіс розглядає запит від Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту його отримання.
 1. Якщо Клієнт не вказує причини повернення коштів або причини являються недостатніми для повернення коштів, Сервіс має право не повертати кошти Клієнту.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 1. Клієнт має право:
  1. отримати Послуги;
  2. відмовитись від надання Послуг, за умови попередження Сервісу за 30 (тридцять) календарних днів до настання такої дати;
  3. ознайомитись з умовами обробки його Персональних даних, скориставшись внутрішнім посиланням на документ — Політика Конфіденційності.
 1. Клієнт зобов’язаний:
  1. дотримуватись умов Договору;
  2. вчасно повідомляти GetOrder про будь-які зміни щодо змін, що можуть завадити отримати Послуги у повному обсязі.
 1. Сервіс має право:
  1. на отримання оплати за надання Послуги;
  2. змінювати вартість надання Послуг;
  3. розірвати цей Договір та припинити надання Послуг Клієнтові, якщо Клієнт не оплачує щомісячну оплату за надання Послуг протягом 2 (двох) календарних місяців;
  4. змінювати умови Договору.
 1. Сервіс зобов’язаний:
  1. надати Послуги Клієнту.
 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
 1. Всі виключні права інтелектуальної власності на програмне забезпечення Сервісу, в тому числі: елементи дизайну, назва, графічні зображення, ілюстрації, контент та опис, та інші об’єкти, а також складові частини та їх елементи належать Фізичній особі-підприємцю Чайкі Сергію Володимировичу.
 1. Клієнт визнає та погоджується з тим, що Сервіс володіє всіма правами на інтелектуальну власність, що вказана в пункті 8.1.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 1. Звертаючись або залишаючи відгуки на Сервісі, Клієнт несе відповідальність, що дане повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, ображає гідність іншої фізичної особи, порушує авторські права, пропагує ненависть та/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Клієнт погоджуєтеся, що будь-яке його повідомлення або відгук на сайті Сервісу може бути видалено без його згоди.
 1. Сервіс жодним чином не співпрацює із компаніями Клієнтів чи Агрегаторами, що здійснюють діяльність у наступних сферах: 
  1. Азартні ігри (включаючи оплату фішок казино, сервіси азартних ігор, онлайн казино, Лото), лотереї, а також букмекерські послуги (прийом ставок, укладення парі на гроші або яку-небудь матеріальну цінність);  
  2.  Діяльність, колекторських і боргових агентств;
  3. Продаж або порушення прав на інтелектуальну власність;
  4. Продаж баз даних, що містять персональні дані; 
  5. Матеріали і товари, що заохочують незаконну діяльність або підбурюють інших до участі в незаконній діяльності;
  6. Продаж предметів історії та мистецтва, що становлять культурні цінності країни; 
  7. Порнографія, контент сексуальної спрямованості, «товари для дорослих»;
  8. Продаж тютюнових виробів і алкогольних напоїв; 
  9. Продаж отрут, наркотичних засобів і психотропних речовини;
  10. Продаж лікарських засобів (лікарських трав та ін.);
  11. Продаж людських органів і останків;
  12. Продаж контрафактних, фальсифікованих товарів / послуг (в т.ч. реплік); 
  13. Продаж урану і інших матеріалів, що діляться і виробів з них;
  14. Продаж приладів і обладнання з використанням радіоактивних речовин та ізотопів, рентгенівського обладнання;
  15. Продаж відходів радіоактивних матеріалів, вибухових речовин; 
  16. Продаж вогнепальної зброї та запасних частин до нього, боєприпасів, холодної зброї, яке заборонено правоохоронними органами, військової техніки, вибухових речовин і засобів підривання, бойових отруйних речовин і засобів захисту від них, ракетно-космічних комплексів, систем зв’язку та управління військового призначення , шифрувальної техніки, а також нормативно-технічної документації на виробництво і експлуатацію перерахованих вище пристроїв; 
  17. Продаж результатів науково — дослідних і проектних робіт, а також фундаментальних пошукових досліджень зі створення озброєння та військової техніки; 
  18. Продаж спеціальних технічних засобів (розроблених, пристосованих, запрограмованих): для негласного отримання та реєстрації акустичної інформації; для негласного візуального спостереження та документування; для негласного прослуховування телефонних переговорів; для негласного перехоплення та реєстрації інформації з технічних каналів зв’язку; для негласного контролю за переміщенням транспортних засобів та інших об’єктів; для негласного обстеження приміщень, транспортних засобів та інших об’єктів; а також, нормативно-технічної документації на виробництво і використання цих коштів; 
  19. Продаж високочастотних пристроїв, що складаються з одного або декількох радіопередавальних пристроїв та (або) їх комбінацій і допоміжного обладнання, призначених для передачі і прийому радіохвиль на частоті вище 9 кГц; 
  20. Продаж пристроїв для злому і розкриття замків.
  21. Продаж інших товарів / послуг, вільна реалізація яких: заборонена або обмежена законодавством; здатна зробити негативний вплив на ділову репутацію Банку або міжнародних платіжних систем.
 1. СЕРВІС НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ, ВИКЛИКАНИХ ДІЯМИ ХАКЕРІВ, ЗЛОЧИННОЇ ЗМІНИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКОЖ ІНШИМИ ВИДАМИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ.
 1. Наскільки це дозволено законом, ми надаємо Послуги «як є». Це означає, що ми не надаємо жодних гарантій, включаючи, але не обмежуючись гарантіями комерційних якостей та придатності продукції для конкретних цілей.
 1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
 1. Усі спори, що виникають за цим Договором та/або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 1. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 1. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ 
 1. Для цілей Договору “Конфіденційна інформація” означає інформацію що стосується умов надання Послуг.
 1. До Конфіденційної інформації відносяться:
  1. умови надання Послуг;
  2. істотні умови надання Послуг;
  3. комунікація з працівниками Сервісу.
 1. Сторона, яка отримує Конфіденційну інформацію, гарантує що інформація:
  1. зберігається як конфіденційна та не відтворюється та/або не копіюється (понад розумного періоду для цілей Договору);
  2. не буде передана, розкрита або іншим чином не стане доступною будь-який інший третій стороні (за винятком посадових осіб, працівників, довірених осіб Сервісу, яким необхідно знати та використовувати Конфіденційну інформацію для цілей Договору);
  3. не використовується для якої іншої мети, за винятком цілей цього Договору;
  4. зберігається з дотриманням заходів безпеки.
 1. Положення цієї Публічної Оферти не підлягають застосуванню до Конфіденційної інформації, яка:
  1. стала або стає загальновідомою з причин, не пов’язаних з порушеннями з боку Сторони;
  2. відкрита для поширення Стороною;
  3. повинна бути розкрита відповідно до закону або будь-яким нормативно-правовим актом органу виконавчої влади України;
  4. стала відома або була відома Стороні, без порушення будь-яких зобов’язань щодо Конфіденційної інформації.
 1. ЗГОДА КЛІЄНТА
 1. Укладаючи цю Публічну Оферту, Клієнт надає свою згоду на наступне:
  1. на Інтеграцію Сервісу на свій сайт;
  2. на отримання інформації щодо його POS системи;
  3. на отримання доступу до API його POS системи;
  4. на отримання доступу до його POS системи;
  5. на комунікацію та співпрацю з Агрегатором від імені Клієнта;
  6. на використання облікового запису менеджера його Компанії.
 1. Клієнт має право відкликати свою згоду, вказану в пункті 11.1., в будь-який момент, надіславши Сервісу запит в письмовій формі на електронну адресу Сервісу, вказану в реквізитах. В такому разі, GetOrder має право відмовитись від надання Послуг Клієнту.
 1. ПОЛІТИКА ПОВНОЛІТНІХ
 1. Представником Клієнта може бути виключно повнолітня особа.
 1. Якщо від імені компанії Клієнта діє неповнолітня особа, то Сервіс має право припинити надавати Послуги Клієнту без настання жодних наслідків та відшкодування будь-яких збитків.
 1. ФОРС-МАЖОР
 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені Договором, що виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
 1. Під форс-мажорними обставинами у Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, та яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, локдауни, пандемії, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження, та які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
 1. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договору і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
 1. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ФОП Чайка Сергій Володимирович

ІПН 3249607053

Dark

Light

Dark

Light